Tìm hiểu có thể dùng kết quả xét nghiệm ADN cho thủ tục pháp lý hay không

Xét nghiệm ADN là một phương pháp khoa học và hiện đại nhất hiện nay, đồng thời đây là cách xác minh mối quan hệ huyết thống duy nhất có tính pháp lý, được các cơ quan nhà nước, viện kiểm sát, đại sứ quán cả trong nước và quốc tế chấp nhận. Cơ sở Continue Reading