Tham khảo về bảng báo giá dịch vụ luật sư tư vấn biquyetchung.com mới nhất hiện nay

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN Tham khảo: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai TT DỊCH VỤ PHÁP LÝ MỨC PHÍ (Đơn vị:VNĐ) GHI CHÚ 1 Tư vấn pháp luật trực tiếp tại Văn phòng 300.000 -500.000đ phí cơ bản ( tùy theo từng vụ việc) Biểu phí tối thiểu, thời gian Continue Reading

Tìm hiểu về dịch vụ luật sư giỏi giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hợp đồng là sự thoả thuận bằng văn bản, là tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự Continue Reading

Tham khảo về dịch vụ luật sư biquyetchung.com thẩm quyền thông qua quyết định thay đổi người đại diện của công ty

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Continue Reading

Tìm hiểu về dịch vụ luật sư biquyetchung.com nhận soạn thảo hợp đồng và làm chứng

Trong các giao dịch dân sự, hợp đồng để đảm bảo tính khách quan, hạn chế rủi ro về sau, bạn có thể nhờ chúng tôi tiến hành làm chứng để đảm bảo lơi ích khi có tranh chấp, kiện tụng cho bạn. Tham khảo: tư vấn ly hôn đơn phương Chúng tôi nhận sọan thảo Continue Reading