Tìm hiểu về cách biquyetchung.com soạn giấy ủy quyền (letter of attorney) trong hồ sơ công bố

Giấy ủy quyền là một thành phần giấy tờ bắt buộc trong Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên những quy định toàn diện về Giấy ủy quyền trong Thông tư 06/2011/TT-BYT không được quy định gói gọn trong một điều luật cụ thể mà được thể hiện trong rất Continue Reading

Tham khảo các quy định mới 2019 về songcuocso247.com quản lý thực phẩm chức năng

Thông tư 43/2014/TT-BYT về quản lý thực phẩm chức năng: Từ ngày 15/01/2015, các quy định về quản lý thực phẩm chức năng tại Thông tư 43/2014/TT-BYT chính thức có hiệu lực và thay thế cho Thông tư 08/2004/TT-BYT. Tham khảo: Công bố sản phẩm Theo đó, một số điểm nổi bật liên quan đến quy Continue Reading