Tham khảo về chữa tủy trước khi phục hình răng có nên không? Nha khoa bs Quang tại TPHCM

Phải chữa tủy trước khi phục hình thẩm mỹ có cần thiết? Một số người quan niệm rằng khi thực hiện bất kì một thủ thuật phục hình thẩm mỹ nào thì trước tiên răng đó cần được chữa tủy, ít nhất nó giải tỏa được cơn đau trong quá trình mài cho họ. Đây là một Continue Reading