Xét nghiệm ADN là một phương pháp khoa học và hiện đại nhất hiện nay, đồng thời đây là cách xác minh mối quan hệ huyết thống duy nhất có tính pháp lý, được các cơ quan nhà nước, viện kiểm sát, đại sứ quán cả trong nước và quốc tế chấp nhận.

Cơ sở khoa học để ADN huyết thống có giá trị pháp lý

Xét nghiệm ADN huyết thống là xét nghiệm sử dụng ADN có trong các tế bào của cơ thể con người để xác minh mối quan hệ huyết thống giữa những người có liên quan. Xét nghiệm ADN cho phép kiểm tra mối quan hệ huyết thống qua nhiều đời cho những người trong cùng một dòng họ chính xác nhất hiện nay. Với tỉ lệ chính xác lên tới hơn 99,99%  tùy vào mỗi trường hợp sử dụng khoảng từ 18 – 24 locus Gen khác nhau sẽ làm tăng tỉ lệ chính xác cho kết quả xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm được trả lời như thế nào?

Những xét nghiệm di truyền tại Xetnghiemadn.net.vn đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt với hệ thống phòng LAB hiện đại, kết quả xét nghiệm được kết luận KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống với độ chính xác 100%, tức là tỉ lệ những người nghi vấn có mối quan hệ huyết thống là 0%. Kết luận CÓ mối quan hệ huyết thống với độ chính xác 99,99%. Sở dĩ nói kết quả xét nghiệm CÓ mối quan hệ huyết thống không phải 100% để đảm bảo tính khoa học của xét nghiệm, trên thực tế, người cha (mẹ, ông, bà,…) thì chỉ có một.

Kết quả xét nghiệm ADN huyết thống thông thường có khác gì với xét nghiệm ADN hành chính?

Tất cả các xét nghiệm tại Xetnghiemadn.net.vn đều được thực hiện theo quy trình đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong xét nghiệm ADN huyết thống thông thường của người con với người cha hoặc với những người trong họ hàng không cần sự tham gia xét nghiệm của người mẹ và cũng không cần được sự đồng ý của người mẹ. Nhưng kết quả xét nghiệm này chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân, không có giá trị pháp lý trước tòa và tại các cơ quan hành chính bởi người thu mẫu có thể ghi sai thông tin hoặc thay thế thông tin của người được làm xét nghiệm.

Trong trường hợp có tranh chấp, kiện cáo liên quan đến việc cần Xét nghiệm ADN, tòa án sẽ có thông báo yêu cầu các bên thực hiện giám định ADN với sự chứng kiến của công an, viện kiểm sát, mẫu xét nghiệm ADN khi đó sẽ được kĩ thuật viên của Xetnghiemadn.net.vn thực hiện thu mẫu, lăn dấu vân tay trên bảng thông tin yêu cầu làm xét nghiệm để đảm bảo đúng với quy định của cơ quan pháp lý.

Những kết quả xét nghiệm ADN huyết thống tại Xetnghiemadn.net.vn đều mang tính khách quan, chính xác, được thực hiện đúng quy trình, kết quả hoàn toàn được dựa vào dữ liệu cuối cùng được đọc từ phần mềm giải trình tự thế hệ mới hiện đại, được hội đồng khoa học kiểm tra lại một lần nữa trước khi đưa ra kết luận cho quý khách hàng. Chính vì vậy, xét nghiệm ADN huyết thống có thể làm cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho những người có hoặc không mối quan hệ huyết thống trước toàn án, lãnh sứ quán, viện kiểm sát trong và ngoài nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *